Světelný reklamní panel 300 x 120 cm – Označení restaurace